Výměnné soubory

...neboli putovní nebo cirkulační soubory

Jarní výměnný soubor je označen žlutým proužkem na hřbetu knihy a jednotlivé tituly jsou uvedeny v seznamu níže

Podzimní výměnný soubor je označen modrým proužkem na hřbetu knihy a jednotlivé tituly jsou uvedeny v seznamu níže

Zimní výměnný soubor je označen fialovým pruhem na hřbetu knihy a jednotlivé tituly jsou uvedeny v seznamu níže